صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما


 تاریخ خبر :          22/09/95          16:52  
    عنوان خبر : رشته هاي داير و مصوب دانشگاه در مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته
  خلاصه خبر :  
  

1:مديريت ورزشي - مديريت اماکن و تاسيسات ورزشي

2:عمران - سازه

3: رياضي محض

4:مهندسي معماري

5:کامپيوتر-گرايش شبکه هاي کامپيوتري    منبع خبر :  امور دانشجويي
    نویسنده خبر :  فرحبخش